Marskal Strange Ulfeldt
Gro Knudsdatter

Peder Strangesen Ulfeldt Af Kalundborg
(1170-1241)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ingeborg Af Borg
2. Ingeborg Esbernsdatter Hvide

Peder Strangesen Ulfeldt Af Kalundborg

  • Født: 1170
  • Ægteskab (1): Ingeborg Af Borg
  • Ægteskab (2): Ingeborg Esbernsdatter Hvide
  • Død: 1241, Ribe i en alder af 71 år

  Generelle notater:

Peder Strangesen, hørte allerede 1193 til Kong Knuds fornemste Mand og synes i de næstfølgende Aar at have opholdt sig hos Greverne af Orlamünde og sin Svoger Greven af Gleichen, stod under Valdemar II i stor Anseelse og kom ved sit Ægteskab med Esbern Snares Datter i Besiddelse af Kalundborg og maa derfor være den Peder af Kalundborg, hvem Valdemar II skænkede 12 Gaarde paa Femern, som kaldtes Petersdorf, virkede 1225 for Kong Valdemars Udfrielse af Fangenskabet og besegler næst efter Jakob af Møen det 2. Forlig om Kong Valdemars og hans Søns Frigivelse, 1229 næst efter Jakob Sunesøn det Brev, hvormed Valdemar II skænkede sin Svigerdatter det sydlige Fyn (Petrus Strangonis fil.) samt 1230 Slutforliget mellem Kong Valdemar og Grev Gunzelin af Schwerin om Løsladelsen af Kongens Sønner og de sidste danske Gidsler fra Grevens Fangenskab, trættede med Sorø Kloster om det af Esbern Snares Søn Marsken Johannes 1213 til Klostret skænkede Stensømagle, som Peder og Anders Grosen trods Kirkens Dom tilegnede sig, vilde efter Kong Valdemar II's Død drage paa Pilgrimsfærd til det hellige Land, men døde i Ribe samme Aar (1241).

  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Drost af Kalundborg.


Peder blev gift med Ingeborg Af Borg. (Ingeborg Af Borg døde i 1267.)


Peder blev derefter gift med Ingeborg Esbernsdatter Hvide, datter af Esbern Assersøn Snare Hvide og Helene Gutormsdatter. (Ingeborg Esbernsdatter Hvide blev født i 1191 i Kalundborg Sogn I Ars Herred, Holbæk Amt og døde i 1267 i Hedeby, Slesvig.)Seneste opdatering den 31 august 2019