Gunver Bosdatter

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Erland Kalf

Gunver Bosdatter

  • Ægteskab (1): Erland Kalf

  Generelle notater:

Gunver Bosdatter, enke efter hr. Erland Kalf, pantsætter til Lave Kristensen, kaldet Rød, en hovedgård og 3 andre gårde i Tønning sogn i Tyrsting herred for 200 lybske mark.Original på dansk i rigsarkivet.Jeg Gunver Bosdatter, enke efter hr. Erland Kalf, sender alle, der hører eller ser dette brev, hilsen med vor herre. Jeg bekendtgør for alle, både nulevende og fremtidige, at jeg og mine arvinger er skyldige nærværende brevfører Lave Kristensen, som man kalder Rød, samt hans arvinger to hundrede lybske mark i gode sølvpenge, som nu er gode og gængse her i landet, ved retmæssig pådraget gæld; for hvilke nævnte penge jeg pantsætter ham og hans arvinger mit gods i Tyrsting herred i Tønning sogn, nemlig Gammelstrup hovedgård og tre andre gårde i samme by, i den ene bor Jens Grumme, i en anden bor Jens Vejvad og i en boede sidst Jens Tømmermand, med alt det føromtalte gods' tilliggende af ager, eng, græsgange, skov, fiskevand, vådt og tørt, rørligt og urørligt uden undtagelse, med al den ret hvormed min fader, hr. Bo Høg skødede det føromtalte gods på mine vegne til hr. Erling Kalf på Tyrsting herredsting - Gud være begges sjæle nådig. Fremdeles skal føromtalte Lave Rød og hans arvinger have fuldmagt til at indsætte vornede på dette føromtalte gods og til igen at fjerne dem og til at oppebære afgrøden og afgifterne og benytte dem efter sin egen vilje, uden at det fradrages i gældens hovedstol, indtil godset bliver indløst fra ham eller hans arvinger for de føromtalte penge på lovlig vis. På det tidspunkt da jeg eller mine arvinger ønsker at indløse dette føromtalte gods fra denne føromtalte Lave Rød eller fra hans arvinger for de nævnte 200 lybske mark, skal vi bekendtgøre det på lovlig vis tre ting inden midsommer på Tyrsting herredsting, og indløsningsdagen skal være den sidste tingdag inden sankt Mikkels dag, og afgrøden og afgifterne skal følge pengene. På det tidspunkt da jeg eller mine arvinger skal indløse dette føromtalte gods fra denne føromtalte Lave Rød eller fra hans arvinger for de føromtalte 200 lybske mark, skal vi betale ham pengene på et belejligt sted, hvor de i sikkerhed kan modtage pengene. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og frigøre denne føromtalte Lave Rød og hans arvinger dette føromtalte gods med alle tilliggender og alt, hvad der hører dertil, hvad det end kan være, for tiltale fra hvemsomhelst, indtil godset på lovlig vis bliver indløst fra ham ellers hans arvinger for de føromtalte 200 lybske mark. Til yderligere sikkerhed og stadfæstelse har jeg fornævnte Gunver Bosdatter, enke efter hr. Erland Kalf med mit jaord og min gode vilje hængt mit segl under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig hr. Jakob Troelsen af Stensballe, ridder, hr. Jens, som er præst og prior i Vissing kloster, Henrik Pedersen, Påske og Henrik Møed, til vidnesbyrd herom. Givet i det Herrens år 1411 på selve Sankt Olav konge og martyrs dag.


Gunver blev gift med Erland Kalf, søn af Johannes Kalf og Ukendt.Seneste opdatering den 31 august 2019