Jens Nielsen
(1736-)
Anna Thomasdatter
Christen Jensen
(1768-)
Anna Sørensdatter
(1773-)
Husfæster Niels Jensen Overgaard
(1773-1847)
Maren Christensdatter
(1802-1872)

Kirsten Nielsdatter Overgaard
(1839-1892)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Gaardejer Lars Larsen

Kirsten Nielsdatter Overgaard

  • Født: 9 Jan. 1839, Ravnholt I Bording Sogn I Hammerum Herred, Ringkøbing Amt
  • Dåb: 20 Jan. 1839, Bording Kirke I Bording Sogn I Hammerum Herred, Ringkøbing Amt
  • Ægteskab (1): Gaardejer Lars Larsen den 22 Jul. 1862 i Karup Kirke I Karup Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt
  • Død: 30 Jul. 1892, Hørup Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt i en alder af 53 år
  • Begravet: 4 Aug. 1892, Karup Kirke I Karup Sogn I Lysgaard Herred I Viborg Amt.

   Dødsårsag: Løbskkørselulykke.

  Generelle notater:

Faddere ved dåben var . Hans Peder Pedersens hustru Ane Madsdatter og gårdmand Niels Overgård, ???????.
Vacineret den 12 juli 1839 af Møller
Gift med Lars Larsen, Over Uhre.
Datter af aftægtsmand Niels Jensen Overgaard og hustru Maren Christensdatter i Ravnholt.
Sognepræst Hans Møller fra Frederiks forrettede begravelsen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afskrift fra Herning Folkeblad den 01 august 1892.En ulykke er i fredags paseret i Kellerup. Gaardejer Lars Larsen af Uhre, kom sammen med sin hustru kørende til Kellerup ad Thorningvejen. Ved Kellerup Savværk bleve hestene sky for dampsaven, og løb løbsk. Vognen væltede og kørte over Lars Larsen, der blev meget forslået, men iøvrgt slap han nogenlunde fra det. Hans hustru derimod blev hængende fast ved hammelrebet og blev slæbt med vognen et stykke henad vejen. Hun blev frygtelig tilredt. Brystbenet og et ribben knækkede, og hendes ben, hun blev slæbt henad vejen på knæene, bleve saaledes knuste eller rettere slidt i stykker, at det ene ben straks maatte amputeres. Det er et spørgsmaal, om hvorvidt det andet kan bevares. Paa det amputerede ben var hele knæet slidt bort. Det er meget tvivlsomt, om den gamle kone overlever det; hun er nemlig over de 60 aar.
Den tilskadekomne kone ligger foreløbig under lægetilsyn i Kellerup.
Denne artikel er afskrevet fra Silkeborg avis, der bragte den den 30 juli 1892. Journalisten her havde dog også en løftet pegefinger til savværket i Kjellerup:
Det er ikke første Gang, at der er løbet Heste løbsk, fordi de blev sky for Savværketslarmen. Dampsaven befinder sig i fri Luft, og kan nok gjøre selv de roligste Heste bange, især da hertil kommer, at Spildedampen slippes direte ud i luften i store Dampskyer og under stærk Hvæsen. Der er sikkert al Anledning til at træffe Forholdsregler mod, at en Gjentagelse af en slig Ulykke finder sted. Under alle Omstændigheder maa da kunne bygges et Skur over Saven, ligesom det maa kunne forhindres, at Dampen slipper ud i det frie lige mod vejen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journalisten har ikke været helt up to date med hensyn til alderen på Kirsten Nielsen Overgaard, idet hun dør efter ulykken, kun 53 år gammel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kjellerup Avis i august 1892.
"Gaardejer Lars Larsens Hustru af Uhre, der i Fredags blev saa frygtelig kvæstet derved, at Vognen Væltede ud for Kjellerup Savværk, er i Fredags Nat afgaaet ved Døden."

  Begivenheder i hendes liv:

• Konfirmation, 6 Apr. 1853, Bording Kirke I Bording Sogn I Hammerum Herred, Ringkøbing Amt.

• Beskæftigelse: Gaardmandskone.


Kirsten blev gift med Gaardejer Lars Larsen, søn af Lars Andersen og Mette Larsdatter, den 22 Jul. 1862 i Karup Kirke I Karup Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt. (Gaardejer Lars Larsen blev født den 24 Sep. 1835 i Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt, dåb den 8 Nov. 1835 i Haderup Kirke I Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt, døde den 27 Nov. 1904 i Agerskov i Bording sogn Hammerum herred, Ringkøbing Amt og blev begravet den 3 Dec. 1904 i Karup Kirke I Karup Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt.). Årsagen til hans død var Lungebetændelse.


  Ægteskabsnotater:

Forlovere ved vielsen var : Gårdmand Lars Andersen og Gårdmand Anders Larsen, begge af Haderup.
Lysningen skete den 3-4 og 5 søndag efter Trinitatus.
Parret får den 11 august 1881 et dødfødt drengebarn.
Han bliver begravet på Karup kirkegård den 14 august 1881
Jordemoderens anmeldelse forevistes og derefter afsendt til Sognepræsten i Haderup.
Moderen holdt sin kirkegang den 18 september 1881
Hendes forældre søgte sognebånd til menigheden i Karup og Frederiks.

Ved et tilfælde fandt jeg Lars Larsens bibel hos hans oldebarn, Godtfred Martin Larsen i Brovst i Nordjylland. Jeg fik der lov til at affotografere de håndskrevne kommentarer som Lars Larsens selv har skrevet på side 2 i hans bibel. Den købte han i 1866 for 17 skilling.

Disse Magister Jakob Otte Hoofs høimesse Prædikener, der meddeles en Overveiende Grundig Veiledning til Salighed, for enhver Troende Kristen, som vil rette sig efter Bogens Anvisninger. Den er Kiøbt af Undertenede for 17 rigsdaler ; og tilhører dette steds hiem, fra Slægt til Slægt.

Stamfader for denne Slægt, er ankommen fra Handberg i begyndelsen af forrige aarhudrede hertil. Oplysning om hans fødsel, levned og død havdes ikke, hans navn var Mads Olesen, ved hans ankomst bestod Over Uhre kun af en Eneste liden huus, skiønt Sognet siger, og Ruiner udviiser at den tidlige her bestod af 2de Gaarde. Som meget videre med vished, at han havde en Søn ved Navn Ole, fød 1722, død 1806, han var 3 gange gift og i sidste Ægteskab en eneste Datter Ane Katrin, fød 1780, død 1855, gift 1799 med Lars Christensen fra Neder Uhre, fød 1768, død 1832, i deres Ægteskab 11 Børn, hvoraf 6 forlængst ere døde, af de 5 en Datter Mette, fød 1804, gift 1833 med Lars Andersen fra Bøglund, fød 1792 og fik gaarden, i Deres Ægteskab 6 Børn,
Nemlig 5 Sønner og 1 Datter, 1 Søn Lars fød 1835, gift 1862 med Kirsten Nielsdatter fra Ikast fød 1839.

Over Uhre d. 22 Maj 1866. Lars Larsen 1

Kilder


1 Karup kirkebog 1870.


Seneste opdatering den 31 august 2019