Hans Christensen
(1725-)
Ane Cathrine Andersdatter
Lars Jensen
(1709-)
Kirsten Andersdatter
(1721-)
Anders Hansen
(1753-1827)
Bodil Larsdatter
(1755-1831)
Lars Andersen
(1793-1874)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Mette Larsdatter

Lars Andersen

  • Født: 11 Nov. 1793, Karup Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt
  • Dåb: 6 Dec. 1793, Karup Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt
  • Ægteskab (1): Mette Larsdatter den 25 Jun. 1833 i Haderup Kirke I Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt
  • Død: 24 Dec. 1874, Over Uhre I Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt i en alder af 81 år
  • Begravet: 1 Jan. 1875, Karup Kirke I Karup Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt

  Generelle notater:

Kaldet Lars Bøgelund.
Gift med Mette Larsdatter
85 årige Thomas Sørensen, Agerskov fortæller 4. juli 1960 til Anders Rasmussen og Erik Holm Madsen bl.a.: Lars Andersen kom fra den østre af gårdene i Bøgelund, Karup sogn.
Hans broder, Hans, fik fødegården i Bøgelund.
Lars var samtidig med at han var bonde, også en dygtig snedker og tømrer. Der fortælles, at han var så sikker på hånden, at han kunne sprede fingrene og derefter med den anden hånd svinge øksen så den ramte mellem fingrene.
Lars Andersen, også kaldet Lübæk, boede på sin sidste tid i Ilskov, og hans efterkommere bærer stadig Lübæknavnet.Lars Andersen købte i 1833 sin hustrus fødegård. Skødet på gården er indført i Ginding Herreds Skøde og Pantebog nr. 15. Folio 414-415 og lyder som følger:Underskreven Ane Cathrine Olesdatter, Enke efter afdøde Gaardmand Lars Christensen af Over Uhre, Haderup sogn, tilstaar hermed med laugværge Gaardmand Peder Nielsen, Bording sogn, at have solgt og afhændet, ligesom jeg hermed uden foregaaende Købekontrakt sælger, skøder og aldeles overdrager til min svigersøn Lars Andersen af Haderup Sogn min ejede og paaboende Gaard i Over Uhre, Haderup Sogn, med paastaaende Bygninger og tilliggende Ejendomme af Hartkorn 2 Tdr. 4 Skp. 3 Fjdk. tillige med dette Hartkorns Anpart af Haderup Sogns Kirke-, Korn- og Kvægtiende, samt Sæd, Avl, Besætning, Ind- og Udbo af levende og dødt, intet i nogen navnlig Maade undtagen, alt saaledes som bemeldte Ejendom er min afdøde Mand tilskødet den 19 juni 1802 og 13 juni 1803, hvilke Skøder er tinglæst 23 Marts 1804, og som de mig paa skiftet efter bemeldte min afdøde Mand d. 12. December 1832 er overdarget til ejendom. Den accorderede Købesum er 500 rigsdaler i Sedler, og da jeg for disse Fem Hundrede Rigsbanksedler er blevet fyldstgjort, skal fornævnte Ejendom fra Dato af tilhøre Køberen med de samme Herligheder, Rettigheder, Pligter og Byrder, som jeg den haver ejet og navnlig med Forpligtelse for Køberen at udrede og tilsvare alle Skatter og Afgifter overtage og forrrente Heftelsen til Nationalbanken. Det solgte, som af Køberen er taget i besiddelse, er jeg pligtig at hjemle efter Loven.
Til Bekræftelse under min og Laugsværges Hænder i Vitterlighedsvidners Overværelse, og kan dette Skøde uden Varsel til mig tinglæses.
Haderup Sogn, skrevet i Holstebro, den 06 Oktober 1833.
Ane Cathrine Olesdatter med Laugværge Peder Nielsen.
Til Vitterlighed.
Niels Andersen Ole Larsen
Læst i Retten den 25 Oktober 1833.Lars Andersen fik den 02 april 1861 bevilling til at lade sin gård udstykke i 2 parceller, som så solgtes til sønnerne Anders Larsen og Lars Larsen.Lars Andersen og hustru gik derefter på aftægt. Aftægtskontrakten, der blev oprettet mellem Lars Andersen og Hustru som aftægtstagere og sønnerne Anders Larsen og Lars Larsen som aftægtsydere, er indført i Ginding Herreds Skøde - og Pantebog Nr. 26, Fol. 456 b, og lyder således.1.Da jeg underskrevne Lars Andersen ved Skøde af Dags Dato har overdraget min hidtil ejede og paaboende Gaard i Over Uhre til mine tvende Sønner Anders Larsen og Lars Larsen forbeholder jeg for mig og min Kone Mette Larsdatters Livstid ret til Beboelse af 3 Fag i det samme Stuehus som beboes af Hovedparcellens Ejer, hvilke 3 Fag sættes i stand af Lars Larsen med fornøden Loft, Skosten, Skillerum, Gulve, Vinduer og Døre, alt efter mit billigere Forlangende i enhver henseende og vedligeholdes af ham saa længe vi lever.
2.I denne vores Aftægtsbolig forbeholder vi os Ret til at udtage til Brug og Afbenyttelse 1 Kakkelovn samt det fornødne Husgeraad af alle slags, og forbeholder vi os Ret til at disponere derover i vor levende Live, som vi selv finder for godt.3.Tilvor Underholdning leveres os paa vor bopæl 4 Tdr. Rug, 6 Skp. Byg, 1 Tdr. og 2 Skp. Boghvede, disse varer leveres med Halvdelen til hvert Aars Majdag og Mikkelsdag i gode, friske og sunde Varer med lovbestemte Maal samt efter vort Forlangende formalet og bagt Brød. Videre leveres os aarligt 4 Tdr. friske Kartofler, 2 Lispund tør Flæsk af Mellemsiden og 2 Pund Ister til Jul, 6 Snese friske Hønseæg, 1 Snes til Jul, 2 Snese til Paaske, 2 Snese til Pinse og 1 Snes til Mikkelsdag, 6 Potter Kornbrændevin, 2 Potter til hver Højtid, 8 Pund tør Ørredfisk, ½ Skp. grov salt samt 2 Rigsdaler til December Termin.
4.
Aftægtsnyderen udtager af Gaardens Faardeflok 8 Faar som Hovedparcellens Ejer fodrer og græsser.
5.
Aftægtsnyderen har Ret til dagligt at malke en af Gaardens Køer.
6.Som Ildebrændsel leveres Aftægtsnyderen aarligt 20 læs Hedetørv à 8 Snese pr. Læs og 2 Læs Skudtørv à 30 Snese.7.Hvis den ene dør, afgaar af aftægten 1½ Tdr. Rug, 2 Skp. Byg, 4 Skp. Boghvede, 2 Tdr. Kartofler, 1 Lsp. Flæsk, ½ Pund Ister, 2 Snese Æg, 2 Potter Brændevin, hver Trediedags Mælk, 1/4 Skp. Salt, 4 Faar, dog bemærkes, at hvis Lars Andersen dør sidst, afgaar intet af Brændevinen.
Derefter findes Bestemmelser om Kørsel, Opvartning, Pleje og Anstændig Begravelse m. m..
Anders Larsen Lars Andersen Lars Larsen

  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Gaardejer og Snedker.


Lars blev gift med Mette Larsdatter, datter af Lars Christensen og Ane Cathrine Olesdatter, den 25 Jun. 1833 i Haderup Kirke I Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt. (Mette Larsdatter blev født den 1 Sep. 1804 i Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt, dåb den 7 Okt. 1804 i Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt, døde den 22 Mar. 1886 i Over Uhre I Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt og blev begravet den 31 Mar. 1886 i Karup Kirke I Karup Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt.). Årsagen til hendes død var Alderdom og svaghed.


  Ægteskabsnotater:

Forlovere ved vielsen var to gaardmænd i Neder Uhre Christen Christensen og Peder Andersen


Seneste opdatering den 31 august 2019