Berthel
(Før 1590-)
Niels Berthelsen
Anne Marie

Christen Nielsen Skov
(1652-1726)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Emma Mikkelsdatter

Christen Nielsen Skov

  • Født: 1652, Handbjerg Sogn I Hjerm Herred, Ringkøbing Amt 1
  • Dåb: 22 Okt. 1652, Handbjerg Sogn I Hjerm Herred, Ringkøbing Amt 1
  • Ægteskab (1): Emma Mikkelsdatter den 28 Mar. 1682 i Handbjerg Sogn I Hjerm Herred, Ringkøbing Amt
  • Død: 1726, Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt i en alder af 74 år
  • Begravet: 22 Dec. 1726, Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt

  Generelle notater:

Fra Rigsarkivet Bind 1820 fol. 281.
I matriklen for 1688 i Handbjerg by en dobbeltgaard, hartkorn g. 9-5-0-0 nyt 6-2-3-0. Den ejes af Christen De Linde og fæsterne er Peder Mortensen og Christen Nielsen, antagelig samme Christen Nielsen, der i 1705 fæster stedet Over Uhre.
Fra Rigsarkivet Bind 1820 fol 192
Ved matriklen 1664, ses på samme gaard i Handbjerg by, hartkorn 9-5-0-1/4. Ejer Oberst Johoum Brockenhus. Fæsterne er Morten Lundby og Niels Berthelsen, muligvis fædre til de i 1688 værende fæstere.

Christen Nielsen Skov fæstedes i 1705 til Over Uhregaard af Godsejer Christen De Linde til Volstrup og Handbjerg Hovgaard, kaldet for Vesterlandets konge. Christen De Linde havde købt en del jordegods af Kronen, og oven i den handel fik han bl. a. gaarden i Over Uhre og samtidig skattefrihed i 8 aar for samme gaard. Egentlig var han sammen med en broder fæstet til en anden gaard i Handbjerg by. Dette fæstemål skete 8 dage før fæstet i Over Uhre. Sandsynligvis har Christen De Linde gerne villet have gaarden fæstet bort i Over Uhre, og Christen Nielsen Skov ville vel gerne have sit eget. Han fik sædekorn med fra Handbjerg til Over Uhre. Christen De Linde ville opbygge gaarden i løbet af sommeren 1705 og han fik skattefrihed til 1711.

Her i oversættelse den originale fæstekontrakt fra Christen De Linde :
Kiendes Jeg Christen Linde til Handberg Howgaare alt Efterdi Christen Schou her i Handberg bye Boende; nu dette foraar Med Min Vilie Entlediger stedet her fra; Og Jeg selfuer ald Vaar Sæden Her som Nødiges der til vil forskafe: Saa gifuess Han I Saa Maader forlos at flyte med sin 2de bæster sampt Wogen og Plou med Reedskab og Creaturer med ....... og bor Haufer Hen til det Ledig sted mig til Hørig ofuer uhre I Haderop Sogen som staar I landmaalings Matricul for HKorn 2 Td 4 skp 3 fik Huilken sted: lige som det nu findess: Han Herved stæder og fæster saaledis: at Hand det straxen antager: Med forefindende 2de smaa Agre Rug Sæd: sampt Og for ----- -dess Hannem MedEffterskrevne Vilchor: Jeg nu straxen Effter Pindtzedag: skal Sætte Hannem Een Nye Huus der på sex bynding stor og Kund dertil for hver Ende: Med 3 Vijnduer lofft med Dørre det forskafer hd sig self; og Landgielde udi trende Aar fra nu at regne som varre til 1te Majo 1708: Og Naar Er forløben: at svare til skater: Ja Forskyld og Landgield da udi alt Ichun til Hossbonden aarlig til huer Martiny at suare: Femb skpr Paa foreskrevne Maade Maa Hand Nyde bruge og beholde foreskrevne ofuer uhre:med ald dens rette tilligende, som der til Hører Jnden og uden Markskiæl som af alders tijd der til Hørt med Rette: og det saa længe Hd leuver: Med saa skiæl han stedet opbiuger dyrcher og forbedrer, sig Ellers i alle Maader Effter Kongl lou og fororninger som Een fæstebunde forholder: Og for Hand skal være Duelig: Er ingen Indfæstnings Penge af Hannem gifuen: Detz til Bekræfftelsse under im Egen Haand og Zignete
Datum Handberg Hougd d 12 Maij Ao 1705
Naar forskrevne trende aaringer Er dend frijhed forløben: Saa Eragtess at hand Qvartallis Med andre sine Martinner I Sognet yder alle Kongl. Krauf: til Rætte tijd: Mens skyldeen som forskrevne Aarligen til huer Martinij
Test C.Linde.
Eodem dato gifuen Hannem 1 td Rug og ij td biug.
Afskrevet af Erik Holm Madsen 1971. 1

  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Gaardejer.


Christen blev gift med Emma Mikkelsdatter, datter af Mikkel og Ukendt, den 28 Mar. 1682 i Handbjerg Sogn I Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.


  Ægteskabsnotater:

Christen Nielsen Skov er ved giftemålet gaardfæster på gården Skovgaard, der har matrikel nr. 5 i Ryde Sogn, 3,95 Hrtk., dyrket areal 14,7 Tdr.

Kilder


1 Erik Holm Madsen,s bog om 9 slægter på Agerskov hede.


Seneste opdatering den 31 august 2019