Jørgen Seidelin Sørensen
Maren Sørensdatter
Søren Jørgensen
(1821-1850)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Christine Marie Pedersdatter

Søren Jørgensen

  • Født: 23 Jan. 1821, Levring I Lysgård Herred, Viborg Amt
  • Dåb: 25 Mar. 1821, Levring Kirke I Levring Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt
  • Ægteskab (1): Christine Marie Pedersdatter den 29 Jan. 1847 i Høbjerg Kirke I Høbjerg Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt
  • Død: 24 Okt. 1850, Garnisionshospitalet I København i en alder af 29 år
  • Begravet: 29 Okt. 1850, Garnisions Kirkegården I København.

  Generelle notater:

Søren Jørgensen er indsidder og daglejer på Palstrup.
Han er søn af skovfoged Jørgen Seidelin Sørensen og Maren Sørensdatter i Levring, Viborg Amt.
Født den 23. Januar 1821 og døbt den 25. Marts i Levring kirke.
Der er ingen faddere nævnt i kirkebogen.
Han døde den 24. Oktober 1850 på Garnisons Hospitalet i København, 33 år gl. af Typhus og blev begravet på Garnisions kirkegården den 29. Oktober.

Supplerende oplysninger:
Søren Jørgensen blev indkaldt som soldat den 1. juni 1849 ved 9. Bataljon og senere menig ved 6. Reservebatalions 1. Kompani og var med det sidste af krigen 1848 - 1850. (se efterfølgende afskrifter fra Den Kongelige Landsover samt Hof- og Statsrets Skifte Commission etc.)
Ifølge oplysninger fra lægsrullen 1848 var han 61½ tomme høj, som svarer til 163 cm.

Ifølge kirkebogen for Højbjerg ankom Christine Marie Pedersdatter fra Vinderslev sogn til Palstrup den 2. november 1845 og Søren Jørgensen ankom fra Levring sogn den 7. september 1846 til Palstrup og de blev gift den 29. Januar 1847 i Højbjerg kirke, Viborg amt.
Forlovere var Peder Voer og Jørgen Sørensen i Palstrup.

Deres Børn:
Jørgen Sørensen Jørgensen.
Født den 20. april 1847 i Skovfogedhuset og døbt i Højbjerg kirke den 24. maj.
Faddere var tjenestepige Bolette Jørgensdatter af Vejerslev, husmand Ole Ris´s kone på Palstrup mark, tjenestekarl Peder Jørgensen og drengen Jens Jørgensen og Ole Jørgensen af Friholt.
(Friholt hedder nu Ormstrup og er et gods i Sahl sogn).

Afskrifter fra Landover samt Hof og Statsretten Skifteprotokoller og korrespondancer
vedr. Menig Søren Jørgensen´s død på Garnsions hospitalet i København.

Skiftedokumenter, 1851-51, nr. 166:
At Menig af 6te Reserve Bataillons 1ste Comp. nr. 128, Søren Jørgensen Levring Dags Formiddag Kl. 10 er afgaaet ved Døden og efterlader sig 21½ Sk. i Penge, samt et Pr. gamle Skoe, 1 Vest og 1 Pr. Strømper, tilmeldes herved
København, Lazarether i Fodgardens Caserne, d. 24. October 1850
Sign. H.J. Banqert
Inspecteur


Registreringsprotokol, 1850-51, prot. 9, no 166, side 79:
Menig af 6te Reservebataillons 1ste Companie No. 128, Søren Jørgensen Levring, som ifølge en fra Capitain Inspecteur Banqert indkommen Anmeldelse af 24de Ds. der herved blev fremlagt, samme Dag her er død. Ved Forretningen var tilstede Overcommandersergeant Schultz, der paaviste de i Anmeldelsen anmeldte Effecter, hvilke Betjenten erklærede at være uden Værdi, hvorefter Comparenten indbetalte de den Afdøde tilkommende 21½ Sk. Herved beror det.
29/10 1850
sign. Gramsign. M.C. MuhleS. ? Schultz


Kopiark, 9/166 1850- 51, Til 6 Reservebataillon:
Da Menig af 6 Reserve bataillon Søren Jørgen Jørgensen Levring d. 24. f.M. er afgaaet ved Døden fra Lazarettet i Fodgardens Caserne skulle vi af Bataillonen tjenestlig udbede os underrettet om fra hvilket Amt og Lægd den Afdøde er indskreven.
2. Nov. 1850

Fra den 6te Reserve Bataillon, Store Dannevirke den 5te November 1850:
I Anledning af Skiftekommissionens Skrivelse af 2den dennes, skulde Bataillonen herved tjensteligt meddele, at den anspurgte Menig af 6te Reserve Bataillons 1ste Comp. No. 128, Søren Jørgensen Levring, der den 24de f.M. er afgaaet ved Døden paa Lazarettet i Fodgardens Casserne er indskreven af Wiborg Amt 68 Lægd løbe No 67 og indrulleret Aar 1844.
Sign. Malou
Bataillons Commandur.
Kopiark, 9/166 1850/51. Til Amtmanden over Wiborg Amt F. af Wiborg Amt 68-67 for Aaret 1844:
Da Menig af 6 Reserve Bataillon Søren Jørgensen Levring d. 24de er død paa Lazarettet i Fodgardens Caserne skulle Skifteretstienerne tjenstlig anmode Amtet om, ved at underrette Skifteforvalteren i den Afdødes Hjemstavn om Dødsfaldet at ville tilstille ham vedfølgende hos Afdøde forefundne 21½ Sk. som dog afgaar Postgegyr 6 Sk. af en os for Modtagelsen tilsendt behørig Meddelelse.
9. Nov. 1850

Behandlingsprotokol, 1850-51, prot. 9A, no. 166, side 48:
Afd. Menig Søren Jørgensen Levrings Boe.
SkC bemærkede under 9de dennes at have til Wiborg Amt oversendt her beroende 21½ Sk, i hvilke 21½ Sk sfgaar i Postgebyr 6 Sk og sluttede her Behandlingen.
13/11 1850sign. B ………….

Til Forsendelse med første afgaaende Kongelig Postpakke er idag af Skifteretten indleveret 1 Brev:
VÆRDI ………….15½ RBSK GEBYHR…………..4 + 2 RBSK
Overpostmesterembedsts Pakkepostafdeling i Kjøbenhavn d. 13 Novemb. 1850
sign. Not. Norupsign. Schmidt


Paa Lysgaard og Hinds Herreders Contoir har jeg i Dag modtaget udbetalt 15½ Sk, som min afg. Mand Menig ved 6 Reserve Bataillon Søren Jørgensen Levring af Wiborg Amts 68-67 ved huis Død den 24de October fld. paa Lazarethet i Fodgardens Caserne i Kjøbenhavn efterlod sig.
Skrevet paa Herredscontoiret 28de Mai 1851
Sign. Christine Marie Pedersdatter
Til Witterlighed
BenzonTimmermann.


Viborg Stiftamt den 2. Juni 1851:
For Modtagelsen af de med behagelig Skrivelse af 9 Novbr. f.A. hertil fremsendte 15½ Sk. forbigaar Amtet ikke tjenstlig at fremsende Qvittering.

Brev sendt til skifteretten i Kjøbenhavn.


Søren blev gift med Christine Marie Pedersdatter, datter af Christen Sørensen og Birthe Marie Mikkelsdatter, den 29 Jan. 1847 i Høbjerg Kirke I Høbjerg Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt. (Christine Marie Pedersdatter blev født den 4 Feb. 1822 i Vinderslev Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt, dåb den 4 Feb. 1822 i Hjemmet, døde den 23 Feb. 1892 i Hillerød Sygehus I Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt og blev begravet den 28 Feb. 1892 i Nyhuse Kirkegaard, Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt.)Seneste opdatering den 31 august 2019