Raadmand Niels Nielsen Erslev Den ældste
(1619-1688)
Anne Jacobsdatter
(1627-1688)
Christen Pedersen Gullerup
Karen Jepsdatter
Niels Nielsen Erslev den ældre
(-1731)
Maren Christensdatter Gullerup
(1664-1715)
Niels Nielsen Erslev
(1692-1763)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ingeborg Hansdatter Asser

Niels Nielsen Erslev

  • Født: 1692, Nykøbing Mors Sogn I Morsø Sønder Herred, Thisted Amt
  • Dåb: 21 Sep. 1692, Nykøbing Kirke I Morsø Sønder Herred, Thisted Amt 1
  • Ægteskab (1): Ingeborg Hansdatter Asser den 8 Okt. 1760 i Nykøbing Kirke I Morsø Sønder Herred, Thisted Amt
  • Død: 15 Jun. 1763, Nykøbing Mors Sogn I Morsø Sønder Herred, Thisted Amt i en alder af 71 år
  • Begravet: 21 Jun. 1763, Nykøbing Kirke I Morsø Sønder Herred, Thisted Amt

  Generelle notater:

Bliver storkøbmand i Nykøbing M.
I Nykøbing byhistorie 1735 står der følgende om følgende om byens købmænd:
Da der ikke her som i de fleste andre Byrelationer findes nogen nærmere Angivelse af Stedets Købmænd og Haandværkere, skal i Mangel heraf en saadan gengives paa Grundlag af Kop.-, Formue-, Karosse- og Hesteskattemandt. fra 1743: Jens Colding ernærede sig af lidt Handel, dog uden aaben Bod, men væsentligt af Gæstgiveri, Jacob Wilse >>liden Kiøbmand under Fællig med hverandre liden Kiøbmand', Maren Læsøe, sal. Las Mortensens Enke, do., Niels Nielsen Erslef, do., men svarede dog 30 Rd. i Formueskat, bruger et lidet Feldberederien fattig Kone, forladt af hendes Mand<, etc. Mandtallet tyder i det hele paa alt andet end Velstand; blandt de fattige nævnes iøvrigt Relationens Forfatter Rasmus Jørgensen som >>en fattig Opbudsmand, der formaar aldeles intet>, og Kordegnen Jens Ibsen med Vedtegning >>. . har neppe det daglige Brød<.Blev båret til dåben af Anna Pedersdatter og fadderne var: ????? Pedersdatter, Jacob Erslef, Michel Knudsen, Søren Færgemand.


Niels blev gift med Ingeborg Hansdatter Asser, datter af Hans Christensen Asser og Ide Jensdatter Hvistendal, den 8 Okt. 1760 i Nykøbing Kirke I Morsø Sønder Herred, Thisted Amt. (Ingeborg Hansdatter Asser blev født i 1732 i Nykøbing Mors Sogn I Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, dåb den 3 Dec. 1732 i Nykøbing Kirke I Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, døde den 1 Jan. 1779 i Nykøbing Sogn I Morsø Sønder Herred, Thisted Amt og blev begravet den 7 Jan. 1779 i Nykøbing Kirke I Nykøbing Mors Sogn I Morsø Sønder Herred, Thisted Amt.)


  Ægteskabsnotater:

I kirkebogen for Nykøbing kirke 1784-1761 står der ved deres vielse:
Onsdagen d. 8de octob. blev Niels Nielsen Ersløv copuleret i stuen efter Kongens allernaadigste bevilling, med sin brud Ingeborg Hansdatter Skjøt af Hr. Halse. Forloverne vare Andres Erslev af Aalborg og Friderich From af Nykiøbing.

Kilder


1 Oplysningerne er fra www.guldbaek.dk sam FT 1787.


Seneste opdatering den 31 august 2019