Gorm Den Gamle
(ansl 0880-ansl 0950)
Thyra Danebod
(-0950)
Fyrst Micczyslaw
Harald Blaatand
(0911-0986)
Tove

Svend Tveskæg
(0960-1014)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Gunhild

2. Sigrid Storraade

Svend Tveskæg

  • Født: 960, Jelling ?
  • Ægteskab (1): Gunhild
  • Ægteskab (2): Sigrid Storraade
  • Død: 3 Feb. 1014, Gainsborough I England i en alder af 54 år
  • Begravet: 1014, Domkirken I Roskilde

  Generelle notater:

Svend I Tveskæg, søn af Harald I Blåtand og måske dronning Gyrith eller Gunhild. Født omkring 960. Død 3. februar 1014 i Gainsborough i England efter en pludselig og kortvarig sygdom. Kong Svend blev først bisat i York og senere i Roskilde Domkirke.
1. ægteskab :
1. gang gift med Gunhild af Venden, datter af den polske hertug Miezszko. Svend forskød Gunhild, der gik i landflygtighed. Efter hans død vendte hun atter tilbage til Danmark i år 1014.
Børn :
1. Knud I, senere konge med tilnavnet den Store.
2. Harald II, senere konge.
3. Santslaue, senere nonne i England(?).4. Gyda, gift med Erik Jarl fra Norge, søn at Hakon Jarl.2. ægteskab :2. gang gift med Sigrid Storråde, datter af den svenske vikingehøvding SkogulToste. Sigrid påstås at have været enke efter Erik Sejrsæl, hvem hun skal have født sønnen Olof, med det senere tilnavn >Skotkonge<. Ifølge sagaerne var Sigrid en af tidens smukkeste og klogeste kvinder, men tillige overordentlig hovmodig. Faktisk er alt, hvad man mener at vide om hende, sagn og digt.
Børn :
5. Estrid. Skulle have været gift med Robert af Normandiet, der imidlertid vægrede sig.
Gift med Ulf Jarl, formentlig statholder i Danmark. Han blev dræbt i Roskilde i Hellig Trefoldighedskirkens kor i julen 1026. Deres søn var Svend Estridsøn. Hun døde 9. maj i høj alder, årstallet er ukendt.
(Det vides med nogenlunde sikkerhed, at kongen havde endnu flere døtre med kvinder, hvis navne imidlertid ikke kendes).
Svend I Tveskægs regeringstid :
Svend Tveskæg kom på tronen ved oprør mod faderen. Han var tilsyneladende meget populær og blev, efter at være taget til fange af Jomsvikingerne, ifølge sagnet, løskøbt af danske kvinder.De belønnedes med en halv arvelod i jord, søstre fik altså halv arvepart nu, før havde de intet fået. Et andet sagn fortæller, at kongen toges til fange på ny, men denne gang måtte skovalmindingene sælges for at skaffe løsepengene.Kong Svend sloggod mønt efter engelsk mønster. Han forsøgte at frigøre den danske kirke fra Bremens overhøjhed, og blev derfor lagt for had af tyske gejstlige historikere.Omkring år 1012 besejrede han sammen med Erik Jarl og kong Olaf af Sverige Olaf Trygvesøn i slaget ved Svold og fik derved herredømmet over Norge. Kongen foretog mange vikingetogter mod England, hvor han krævede "danegæld" fra de slagne englændere. 1013 gik han over til regulær erobringskrig. Han var ved sin død herre over hele det engelske rige. Det danske Nordsø-imperium var nu en kendsgerning.
Konge i Danmark fra 986 til 1014
Konge i Norge fra 1002 til 1014
Konge i England fra 1013 til 1014

  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Konge af Danmark, Norge og England.


Svend blev gift med Gunhild, datter af Knees Mistivoi og Ukendt.


Svend blev derefter gift med Sigrid Storraade, datter af Skogultoste og Ukendt. (Sigrid Storraade blev født på en ukendt dato og døde 9 Maj ?.)Seneste opdatering den 31 august 2019