Anders Hansen
(1753-1827)
Bodil Larsdatter
(1755-1831)
Lars Christensen
(1768-1832)
Ane Cathrine Olesdatter
(1779-1855)
Lars Andersen
(1793-1874)
Mette Larsdatter
(1804-1886)

Anders Larsen
(1834-1910)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Cathrine Elisabeth Jensen

Anders Larsen

  • Født: 21 Feb. 1834, Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt
  • Dåb: 27 Mar. 1834, Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt
  • Ægteskab (1): Cathrine Elisabeth Jensen den 4 Dec. 1860 i Karup Kirke I Karup Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt
  • Død: 11 Jul. 1910, Thorning Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt i en alder af 76 år
  • Begravet: 16 Jul. 1910, Thorning Kirke I Lysgård Herred, Viborg Amt

  Generelle notater:

Anders Larsen blev båret til dåben af af Moderens søster, tjenende hos Anders Larsen, og faddere var Gaardman H. Andersen af Bøjlund, Husmand Chr. Larsen af Karup sogn, Gaardmand og Skoleforstander Gr. Uhre og pigen Ane Marie Philipsdatter.
Søn af Lars Andersen ( eller Lars Bøgelund ) og Mette Larsdatter.
Ved konfirmationen står der følgende :
Dom over kundskab er mellem god og godt og opførsel er meget godt.
Vaxineret den 20 april 1836 af Distriktslæge Kjær i Holstebro.
Var med i krigen i 1864, hvor han tjenstegjorde ved 5. Dragonregiment, 6. eskardron som menig nr. 124. Bliver tildelt erindringsmedaljen for deltagelse i krigen i 1864. Dette sker i 1876-1877.
Hans bror Lars Larsen deltog også i krigen.
Overtager i 1861 en udstykning fra faderens gård Overuhregaard, og bygger gården : Tusaagaard.
Skødet, der er tinglæst den 12. september 1862 er indført i Ginding Herreds Skøde- og Pantebog nr. 26. fol. 456, og lyder som følger:
Jeg underskrevne Selvejergaardmand Lars Andersen, Overuhre i Haderup sogn, tilstaar herved for mig og Arvinger at have uden nogen forugdgaaende skriftlig Købekontrakt solgt, ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine øvrige arvinger en parcel af den mig ifølge skøde af 06 oktober 1833, tinglæst 25 oktober s. aa. ejede og paaboende gaard Over Uhre i Haderup sognMatr. Nr. 1, som staar for gl. Hartkorn 2 Tdr. 2 Skp. 1 Fjdrk. 0 Alb., nyt Hartkorn 2 Tdr. 2 Skp. 1/4 Alb., Gl. skat 17 Rdl. 69 Skilling.
Bemeldte parcel, der efter den mig under 2. april dette aar allernaaadigst forundte Udstykningsbevilling er betegnet med Matr. Nr. 1 B Parcel Nr. 2 af Matr. Nr. 1 af Over Uhre, Haderup sogn, staar for Hartkorn 0 Tdr. 6 Skp. 0 Fjdk 2 1/4 Alb., Gl Skat 5 Rdlr. 95 Skil., og medfølger i købet denne Parcels Hartkorns Andel af Haderups Sogns Kirke-, Korn- og Kvægtiende for den accorderede Sum 100 Rdlr. og paa Vilkaar :Køberen modtager den heri solgte Parcel, som allerede er bebygget, fra dato af og svarer alle af parcellen gaaende kgl. Skatter og øvrige paabud samt udreder baade Præste- og Kongetiender i Forhold til Parcellens Hartkorn efter de derom i sin tid trufne Accorder og respekterer en af mig med mine Naboer oprettet forening betræffende Overrislingsanlæg og følger med Parcellen i samme køb en Trediedel af den Vandrettighed, som hele Gaarden efter bemeldte Forening haver. Og da nu Køberen har tilfredsstillet mig for den accorderede Købesum 100 Rdlr. og forpligtet sig til at holde sig og efterkommende Ejere af stedet den af ham til mig under dags dato udstedte Aftægtskontrakt efterrettelig, saa erklærer jeg herved at ovennævnte Parcel nu herefter skal tilhører bemeldte Anders Larsen med samme Herligheder, Rettigheder Pligter og Byrder, hvomed jeg som en samlet Ejendom har ejet samme fri for enhvers Krav og Tiltale, og er jeg pligtig at hjemle ham det solgte efter Loven, ligesom dette Skøde kan læses til Tinge uden mig dertil at varsle. Kortet medfølger.
Til Bekræftelsemed min Underskrift vidnefast.
Over Uhre i Haderup Sogn, den 14 November 1861.
Lars Andersen
Til Vitterlighed
Jeppe Pedersen Peder Pedersen

  Begivenheder i hans liv:

• Konfirmation, 1848, Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt. 1

• Beskæftigelse: Gårdejer.


Anders blev gift med Cathrine Elisabeth Jensen, datter af Gregers Jensen og Ane Marie Betzer, den 4 Dec. 1860 i Karup Kirke I Karup Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt. (Cathrine Elisabeth Jensen blev født den 27 Feb. 1841 i Hinge Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt, dåb den 12 Apr. 1841 i Karup Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt, døde den 17 Apr. 1923 i Hinge Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt og blev begravet den 25 Apr. 1923 i Thorning Kirke I Lysgård Herred, Viborg Amt.)


  Ægteskabsnotater:

Forlovere ved brylluppet var : Gårdmand Lars Andersen af Haderup og Gårdmand Gregers Jensen af Majlund ved Karup
Lysningen skete den 22. og 23. søndag efter trinitatus.

Kilder


1 Haderup kirkebog.


Seneste opdatering den 31 august 2019