Niels
Jacob
Raadmand Niels Nielsen Erslev Den ældste
(1619-1688)
Anne Jacobsdatter
(1627-1688)
Niels Nielsen Erslev den ældre
(-1731)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Maren Christensdatter Gullerup

2. Maren Michelsdatter

Niels Nielsen Erslev den ældre

  • Ægteskab (1): Maren Christensdatter Gullerup den 3 Aug. 1690 i Nykøbing Kirke I Morsø Sønder Herred, Thisted Amt
  • Ægteskab (2): Maren Michelsdatter
  • Død: 22 Okt. 1731, Nykøbing Mors Sogn I Morsø Sønder Herred, Thisted Amt
  • Begravet: 29 Okt. 1731, Nykøbing Kirke I Morsø Sønder Herred, Thisted Amt

  Generelle notater:

Kvindernes stolekamp i kirken.
En sandfærdig historie fra Nykøbing kirke på Mors i 1691.

Nykøbing bys kvinder udkæmpede deres stridigheder på det i hin tid sædvanlige felt: Spørgsmålet om hvem der skulle stå forrest i stolesæderne.. I 1691 indkom således en klage til byfogeden fra Niels Nielsen Erslev over, at hans søster Hilleborg ikke kunne få sin ret i kirken.
Hun havde på præstens og biskoppens befaling overladt sit hidtil hafte stolestade til Fru Dorthe Blücher og havde derefter selv fået anvist stolestade no. 19 i den næstfølgende stol. Dette stade skulle Anne Vævers aflevere, og derfor havde hun fået anvist en plads længere nede, men dette ville hun ikke lade sig gefalde, men trængte nu med magt ind i hans søsters nu havende stol, hende til spot og menigheden til forargelse.
Han bad derfor Byfogeden skaffe hans søster sin ret, så meget mere som hans fader havde været øvrighedsperson og snart som byens bedste borger givet tiende til kirken, medens det aldrig skulle kunne bevises, at Inger Væverkvinde eller hendes datter Anne nogensinde havde givet eller tiendet til kirken, uden muligvis Anne Vævers havde givet et par skilling i leje af stolen.
Byfoged Rasmus Jungshoved gjorde et velment forsøg på at tale Anne Vævers til rette, men her kom han fuldstændig til kort og vidste da ingen anden udvej end at indberette sagen for Biskoppen. Han meddeler at Niels Nielsen Erslev havde lade sætte lås for kirkestolen, men det hjalp kun til en tid, thi nu havde hun ladet sig gøre en nøgle til låsen og trængte atter med magt ind i stolen og satte sig foran gamle koner og forrige adelsmænds døtre, uagtet hun dog kun er et horebarn og kommet af ringe folk. Byfogeden formoder derfor ydmygeligt, at hans Højvelværdighed vil give ordre til, at den trodsige kvinde, som hverken agter Gud eller mennesker, må sættes tilbørlig i rette, - Biskoppen resolverede da, at byfogeden skulle tiltale og dømme hende og hendes mand efter loven, og sognepræsten tildele hende en irettesættelse og true med kirkens disiplin og indstævning for provsten og landemodet ( landemode, i folkekirken et stiftsmøde, ledet af biskop og stiftsamtmand, hvori stiftets provster deltager. Regelmæssige landemoder forordnedes i 1618.)
"Så giver hun vel bedre køb, med mindre hun til andres eksempel og eftersyn tilbørligen vil vorde anset."
Der er ikke noteret noget om hvad der efterfølgende kom ud af tiltalen, hvilket kunne tyde på at Anne Vævers rettede sig ind.
Kilde: Chr. Villads Christensen, Nykøbing paa Mors 1299-1899, udgivet af Nykøbing Byraad. Trykt i 1902.
Den i artiklen nævnte Niels Nielsen Erslev er min 5 x tipoldefar.
Skrevet af Preben I. Troelsen.


Niels blev gift med Maren Christensdatter Gullerup, datter af Christen Pedersen Gullerup og Karen Jepsdatter, den 3 Aug. 1690 i Nykøbing Kirke I Morsø Sønder Herred, Thisted Amt. (Maren Christensdatter Gullerup blev født den 7 Apr. 1664 i Gullerup, Bjergby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, dåb den 12 Apr. 1664 i Bjergby Kirke, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt og døde den 7 Jun. 1715.)


  Ægteskabsnotater:

Trolovet den 7. søndag efter Trinitatus i 1690
Får i 1690 et barn, sikkert dødfødt, som bliver begravet den 5 november 1690.

Niels blev derefter gift med Maren Michelsdatter.Seneste opdatering den 31 august 2019